From the sun’s perspective

Het Compagnietheater, Amsterdam

08-08-2020

19:00 uur

IMG_3627_1920x1080_acf_cropped_1920x1080_acf_cropped

Met From the sun’s perspective maakt House of Makers een muziektheatervoorstelling over inclusiviteit. De maatschappij neigt mensen in te delen in afzonderlijke groepen, het is niet ingericht om mét elkaar te leven, maar náást elkaar. Deze separatie is goed te zien bij de dove gemeenschap. Er ging een wereld open toen we ons hierin gingen verdiepen, een wereld waar we als horenden nauwelijks mee te maken krijgen. Voor deze nieuwe voorstelling focussen we ons op een doof, slechthorend én horend publiek. Met deze voorstelling proberen we een nieuw kader te bieden. We creëren een voorstelling voor het publiek als geheel, ongeacht wie je bent of wat je hoort. Een plek waar iedereen muziek kan ervaren op een geheel eigen manier, één waarin je continu je eigen positie kan kiezen.

De voorstelling is een reflectie op de maatschappij die iedereen toebehoort.
We willen een groter publiek bereiken, waardoor we genoodzaakt zijn te reflecteren op de maatschappij als geheel. Gevoed door Albert Camus’ L’Étranger (De Vreemdeling) ontstond onze fascinatie voor de werking van de samenleving.

Hoe kunnen we aan een ieder de eigen keuze laten om hier deel van uit te maken? Zelfs de discussie over inclusiviteit moet rekening houden met politieke correctheid. Het zijn thema’s die actueel zijn. Deze beladen onderwerpen zullen we via onze kunstvorm benaderen vanuit een open perspectief.

House of Makers is een divers gezelschap. We creëren op een interdisciplinaire manier. Samenwerking, openheid en eerlijkheid zijn de belangrijkste waarden die het mogelijk maken te verbinden met een divers publiek. We onderzoeken graag wat het betekent om samen te werken en hoe bestaande etiquettes over de positie van de toeschouwer kunnen worden besproken en uitgedaagd, met de uitnodiging gewoontes te doorbreken. Met inachtneming van deze waardes maken we From the sun’s perspective.