From the sun’s perspective – Chasse Theater Breda

Koninklijke Drukkerij Em. de Jongzaal, Chasse Theater, Breda

11-02-2023

10:00-11:00 uur

MelleMeivogel_GF_140821-37_1920x1080_acf_cropped-1280x720

Hoe kun je muziek ervaren zonder het (te hoeven) te horen? Gaat muziek verder dan ons oor? From the Sun’s Perspective is een interdisciplinaire muziektheatervoorstelling die deze vragen onderzoekt. Door de muziek een visuele vorm te geven en te vertalen in gebaren en dans, wordt de muziek zichtbaar en voelbaar. From the Sun’s Perspective brengt artiesten samen die elkaar in onze gekaderde samenleving niet snel ontmoet zouden hebben. Multi-instrumentalisten, een blinde klarinettist, een moderne danser, een dove danseres en een mimespeler werken samen via hun unieke én hun gezamenlijke ervaring van de muziek. Hoe smelten verschillende interpretaties samen tot een gedeelde ervaring? De nieuwe compositie dient als partituur voor de musici, de choreografie, de scenografie en het licht. From the Sun’s Perspective omarmt een doof en slechthorend publiek in een omgeving die meestal is voorbehouden aan een muziekminnend, horend publiek. Via nieuwe en herontdekte vormen streeft de voorstelling naar een totaal ervaring van muziek, één die alle zintuigen aanspreekt.

How can you experience music without (having to) hear it? Does music go beyond our ear? From the Sun's Perspective is an interdisciplinary musical theater performance that explores these questions. By giving the music a visual form and translating it into gestures and dance, the music becomes visible and tangible. From the Sun's Perspective brings together artists who would not have easily met in our framed society. Multi-instrumentalists, a blind clarinetist, a modern dancer, a deaf dancer and a mime work together through their unique as well as their shared experience of the music. How do different interpretations merge into a shared experience? The new composition serves as the score for the musicians, choreography, scenography and lighting. From the Sun's Perspective embraces a deaf and hard-of-hearing audience in an environment usually reserved for music-loving, hearing audiences. Through new and rediscovered forms, the performance strives for a total experience of music, one that appeals to all the senses.