Presentatie Coornhert – Licht in Europa

Gravenzaal, Haarlem

25-11-2016

10:00-11:00 uur

Interieur_Gravenzaal_naar_het_noorden_-_Haarlem_-_20096038_-_RCE-1_1920x1080_acf_cropped-1280x720

'Deze studie rekent af met de hartnekkige mythe dat de inwoners van Holland in de Gouden Eeuw massaal het calvinisme aanhingen' Zo begint Jan Peter Burger zijn relaas - en het zal niet de enige opgetrokken wenkbrauw zijn die dit boek veroorzaakt. Want hij pakt vervolgens door met een geweldige, nieuwe en controversiële visie op de intellectuele en religieuze geschiedenis van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waarin Dirck Volckertszoon Coornhert een sleutelpositie blijkt in te nemen. Burgers relaas is onthutsend en onthullend. Hij laat weinig heel van de bezadigde manier waarop Coornhert in de literatuurgeschiedenis is weggezet en onschadelijk gemaakt: het is tijd voor eerherstel. Coornhert is volstrekt modern.

Zijn denken is overwinnend, zijn observaties prikkelend en zijn conclusies onafwijsbaar. Deze middag gaat over Dirck Volckertszoon Coornhert, een geweldenaar die niet meer weg te denken is uit de rij van grote filosofen uit de wereldgeschiedenis. Samen met Freek Cerutti op basgitaar spelen we liederen uit zijn tijd en van Coornhert zelf. Maar dan modern en swingend. Besloten concert.