Tentoonstelling Sibyl Heijnen met soundscape van Nicholas Robert Thayer & Brigitte van Hagen

Stedelijk Museum Kampen

2019-09-15

10:00-11:00 uur


Vanaf 6 juli 2019 opent in het Stedelijk Museum Kampen de tentoonstelling ‘Sprekend Verleden’ van beeldend kunstenaar Sibyl Heijnen. Het Stedelijk Museum Kampen wil de beleving van het verleden nieuw leven inblazen en heeft Sibyl Heijnen de opdracht gegeven een concept te ontwikkelen waarbij het thema ‘verbinding’ centraal staat. Hiermee slaat het museum een nieuwe weg in: naast de bestaande rol van faciliterende instelling wordt een rol als initiërende opdrachtgever aangenomen. Met de keuze voor Heijnen wil het museum de eigen zalen en de erfgoedcollectie in een nieuw licht zetten. In binnen- en buitenland heeft ze een naam opgebouwd met haar installaties, die de ervaring van een ruimte compleet kunnen veranderen. “DE SCHEPENZAAL IN HET HEDEN, MET HET OOG OP HET VERLEDEN”. ‘Sprekend Verleden’ is een omvangrijk, multidisciplinair project. De gebouwen waar het Stedelijk Museum Kampen in huist, zoals het Oude Raadhuis met de monumentale Schepenzaal uit 1545, het Nieuwe Raadhuis en de Voormalige Synagoge, zijn tastbare herinneringen aan het leven in de middeleeuwen en de eeuwen daarna. Toch is die geschiedenis niet voor iedereen een open boek. Wie kan zich een beeld vormen van hoe er in de zestiende eeuw werd rechtgesproken in de statige, donkere Schepenzaal? Wie herkent de symboliek, begrijpt wie waar mocht staan of zitten, welke geluiden er klonken? Het museum wil in de zomer van 2019 deze geschiedenis invoelbaar maken en geeft Sibyl Heijnen ruim baan om te reageren op de verschillende historische ruimten met als inspiratiebron de verhalen uit het verleden. De imposante Schepenzaal is in originele staat bewaard gebleven, maar heeft zijn functionele betekenis in ons moderne leven verloren. Het is met het verstrijken van de tijd tot museaal pronkstuk geworden. Het decor staat nog, maar de acteurs zijn verdwenen. Zonder nu direct te verbeelden wat er zich heeft afgespeeld, geeft Heijnen ons letterlijk en figuurlijk de ruimte voor een andere beleving, waarbij meerdere zintuigen worden aangesproken. De studenten van vakschool Cibap uit Zwolle leveren een bijdrage door de geschiedenis van de historische details van de Schepenzaal interactief te vertellen. “HET MUSEUM SPREEKT OF ZINGT” Een nieuwe dimensie in het werk van Heijnen is de recente toevoeging van geluid. De intensieve samenwerking met sopraan Brigitte van Hagen en componist Nicholas Robert Thayer heeft geresulteerd in een aantal ‘klank-composities’, die in de verschillende zalen klinken en ook buiten het museum te horen zijn. Het museum zingt je toe.

NIET ALLEEN ÌN HET MUSEUMGEBOUW De ingrepen blijven niet alleen beperkt tot binnen in het museum aan de Oudestraat. Door het museum ‘open te zetten’ waait er een frisse wind door het gebouw en ontstaat een directe verbinding met het leven buiten in de stad. In de Voormalige Synagoge, één van de locaties van het museum, maakt Heijnen een ‘klankbeeld’. Op straat op de route tussen de gebouwen legt ze haar accenten in de vorm van ‘boodschappers’, die de bezoeker als een spoorzoeker kan volgen. ‘Sprekend Verleden’ is een project waarbij Heijnen de museumbezoeker een andere rol wil geven dan die van toeschouwer en waarmee het museum een nieuwe fase inluidt waarbij samenwerkingsverbanden worden gelegd en het museum de relatie met de stad vernieuwt. OVER SIBYL HEIJNEN Door gebruik te maken van niet voor de hand liggende materialen, zoals bladgoud, rubber, perkament, huiden, kunstgras en zout, gecombineerd met haar intuïtieve werkwijze weet ze middels het grote gebaar een bestaande ruimte te transformeren. Sibyl Heijnen werkte aan projecten in meer dan 20 landen, waarbij haar projecten in Kyoto (2007), de Fundatie (2016) en Venetië (2017) extra tot de verbeelding spraken door ook de tastzin van de bezoeker aan te spreken. OVER HET STEDELIJK MUSEUM KAMPEN Het Stedelijk Museum Kampen maakt de cultuurhistorie van Kampen en beeldende kunst toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen door hen te verrassen en te inspireren. Gevestigd in het samengevoegde Nieuwe en Oude Raadhuis in het hart van Kampen is het museum het logische startpunt om de stad en haar historie te ontdekken. Het museumconcept ‘Het museum in de stad, de stad in het museum’ toont de bezoeker dat de geschiedenis van de stad nog steeds ervaren kan worden op de vele historische locaties die de stad rijk is. In de rol als ondernemende opdrachtgever wil het museum zelfs verder gaan door verschillende kunstdisciplines bij elkaar te brengen om een verbinding te leggen met de historie en de ruimtes waarin de geschiedenis zich voltrok.